Privacy Policy

Persoonlijke gegevens – Wat is het?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”).

Wie zijn wij?

Build4Performance B.V.
KVK 80780245
Vestigingsnr. 000011646519
Industrieweg 25 f
7903 AH Hoogeveen

Build4Performance BV is de bovenliggende gegevenscontroller. Dit betekent dat Build4Performance BV beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van onze Digitale producten ga je akkoord met de voorwaarden uit deze Privacy Statement. Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen. Er zal steeds gevraagd worden om toestemming en dat kun je weigeren. Wanneer dergelijke informatie nodig is om een dienst of product te bieden, kan die dienst of die functie als gevolg hiervan worden beperk zonder de toestemming.

Hoe verwerken we persoonlijke gegevens?

Build4Performance BV voldoet aan haar verplichtingen onder de “GDPR” door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Build4Performance BV werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie Build4Performance BV een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan hieronder (onder ‘Prior systems en tool’) en verderop genoemd.

Prior systems en tool

  • Google Analytics
  • Facebook connect & Instagram
  • WordPress voor het management van onze website(s)

BUILD4PERFORMANCE BV VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONDERSTAANDE DOELMATIGHEID

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende toepassingen of doelen;
om contact met je op te kunnen nemen over speciale aanbiedingen, events, op de hoogte te houden van nieuws of het kunnen toesturen van prijzen

Hiervoor houden we ons aan de GDPR-regelgeving waarbij doelmatigheid van persoonsgegevens centraal staat. Build4Performance BV zal enkel gegevens vragen als deze met een inzetbaar doel nodig zijn. Door akkoord te gaan met onze opt-in vragen we je daarom minimaal om;

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres en woonplaats
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer

Middels bijvoorbeeld acties kan Build4Performance BV segmenten aan je profiel toevoegen. Bij de aankoop van een ticket zal dat bijvoorbeeld je betaalgegevens betreffen, bij merchandise kan het om een shirt maat gaan. Dit kan cross-platform gebeuren.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard

Build4Performance BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Daarbij kijken we naar de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden na je laatste interactie of contactmoment met Build4Performance BV op één van haar touchpoints, of zolang wettelijke voorschriften het bewaren van je gegevens rechtvaardigen.

Algemeen

Via ‘my privacy’ onderaan de pagina kun je beroep doen op de uitoefening van je rechten onder GDPR als inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Voor een nieuwsbrief kun je je uitschrijven via de laatste ontvangen nieuwsbrief.

Persoonsgegevens bij sollicitatie bewaard Build4Performance BV tot maximaal 12 maanden na het invullen van een vacature. Dit om je eventueel te informeren over nieuwe vacatures. Dit gebeurt enkel wanneer de sollicitant hier toestemming voor geeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Build4Performance BV verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Via aparte opt-ins kun je toestemming geven aan derden om je gegevens op te slaan. Samenwerkingen of Joint Ventures van Build4Performance BV locaties staan bij de opt-in vermeld zodat daar helder is welke partij ook je data kan ontvangen.

Build4Performance BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Build4Performance BV bepaalde werkzaamheden verrichten.

Build4Performance BV maakt gebruik van diverse methodes voor targetting waardoor Build4Performance BV jou aanbiedingen kan doen of kan informeren, mogelijk met een partner maar altijd direct uit naam van Build4Performance BV.

Analytics

Build4Performance BV maakt gebruik van diverse tools. Zo kunnen er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om zo een optimale gebruikerservaring te geven. Met deze data krijgt Build4Performance BV inzicht in het gebruik van de site(s) en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website(s). De informatie wordt opgeslagen op servers in Frankfurt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe

Binnen de regels die GDPR voorziet heeft Build4Performance BV Verwerkersovereenkomsten met de verwerkers om security en zorgzaam handelen maximaal te borgen. Bij vraag van Autoriteit Persoonsgegeven zal Build4Performance BV dit register ook ter inzage aanbieden.

Middels sharing naar Social Media kiest bezoeker er in meest voorkomende gevallen zelf voor dat data overgaat naar het gekozen platform als Facebook of Instagram. Build4Performance BV heeft hier geen invloed op.  Wel wijst Build4Performance BV. erop dat bij het delen op Social Media of anders, de gebruiker mogelijk beeldrechten en privacy van personen schendt die onbedoeld of ongevraagd gepubliceerd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de content deelt, nimmer onder die van Build4Performance.

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Voor vragen over privacy, inzage en wijzigingen in of verwijdering van persoonsgegevens kan door het sturen van een e-mail naar:  info@build4performance.com  Meer over je rechten en onze plichten tref je aan onder My privacy

Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Wijzigingen privacy statement

De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn aan verandering onderhevig. Europees zijn hier richtlijnen voor welke Build4Performance BV naar best geweten en kunnen naleeft.  Build4Performance BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Build4Performance BV wijst je erop dat het voor iedere Nederlander mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

Official supplier Formule 1 café Ziggo Sport