Retourneren

Een particuliere klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. De klant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. 

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd: software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten. Zakelijke aankopen komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht. 

Onbeschadigd en originele verpakking

De klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van B4P te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant. 

Terugbetaling

Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan dragen wij zorg voor terugbetaling binnen 45 dagen

Official supplier Formule 1 café Ziggo Sport